Novinky

Nové realizácie, leto 2017

Pre našich zákazníkov sme realizovali nové inštalácie klimtizačných jednotiek v rôznych priestoroch a konfiguráciach. Viac v sekcii referencie.

1800 EUR ako dotácia na tepelné čerpadlo pre našich zákazníkov

Ziskali sme Európske osvedčenie "EÚ Certifikovaný technik tepelných čerpadiel" vydané Európskou asociáciou pre tepelné čerpadlá (EHPA) a "Osvedčenie pre inštalatérov tepelných čerpadiel" vydanom Ministerstvom hospodárstva SR. Tieto osvedčenia oprávňujú našich zákazníkov žiadať štátnu dotáciu na tepelné čerpadlá. Aktuálna výška dotácie je 1800 EUR.

Tepelné čerpadlo LG Therma V, najnovšie inštalácie

Pre našich zákazníkov sme realizovali nové inštalácie tepelných čerpadiel LG Therma V. Tieto špičkové tepelné čerpadlá sa dajú nakonfigurovať presne na požiadavky zákazníka a sú vhodné pri rekonštrukciach ako aj pri novostavbách. Viac v sekcii referencie.

Nová realizácia, klimatizácia rodinného domu v Bratislave

Realizovali sme novú inštaláciu klimatizácie v v rodinnom dome v mestskej časti Podunajské Byskupice. Viac v sekcii referencie.

Kontakt

SPLITSYSTEM s.r.o.
Mliekárenská 8
821 09 Bratislava
info@splitsystem.sk
+421 948 32 72 72
www.splitsystem.sk

Detekcia úniku chladív a plynov

Priemyselné využitie
V súčasnosti sme zaznamenali vyšší záujem investorov o dodávku a montáž systémov detekcie úniku chladív a plynov. Pre našich zákazníkov dodávame, inštalujeme, servisujeme a kalibrujeme systémy od výrobcov Lexmed a Stragas. Systémy detekcie úniku chladív a plynov realizujeme ako autonómne (s vlastným vyhodnocovaním únikov), alebo ako systémy zaradené pod komplexný riadiaci systém (MaR). Systémy umožňujú detekciu úniku horľavých a toxických plynov, chladív vrátane amoniaku a oxidu uhoľnatého.

Využitie v rodinných domoch
Pre zákazníkov zo súkromného sektora ponúkame dodávku a inštaláciu detektorov výbušných a toxických plynov, ktoré nájdu svoje využitie v každej kotolni. Detektory Vás bezpečne upozornia napríklad na únik plynu z Vášho plynového kotla, alebo na vznik oxidu uhoľnatého (CO), ktorý vzniká okrem iného pri nedokonalom spaľovaní.
Pre Vašu bezpečnosť, pre Váš kľudný spánok.